Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Annulatie
Artikel 3: Levetermijn
Artikel 4: Levering
Artikel 5: Klachten
Artikel 6: Verborgen gebreken
Artikel 7: Eigendom
Artikel 8: Risico
Artikel 9: Betaling

Artikel 1: Definities

Een verkoop komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.

Artikel 2: Annulatie

Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren.
Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper.
Eens een bestelling in uitvoering is, met name borduurwerk, kan deze niet meer geannuleerd worden en dient het volledig verschuldigde bedrag betaald te worden.

Artikel 3: Levetermijn

De levertermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd.
Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4: Levering

Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Artikel 5: Klachten

De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken.
Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren.
Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

Artikel 6: Verborgen Gebreken

Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen de 3 maanden na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven.
De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.

Artikel 7: Eigendom

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en intresten.

Artikel 8: Risico

Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze studio verlaten.

Artikel 9: Betaling

Onze facturen zijn cash te betalen bij afhaling.
Bij levering dienen ze door middel van vooruitbetaling betaald te worden. Na ontvangst van de betaling worden ze verzonden.

Indien borduurwerk dient uitgevoerd te worden, dient een voorschot betaald te worden van 50% van de totale verkoopprijs, tenzij anders overeengekomen.
Borduurwerken starten pas na ontvangst van het voorschot, tenzij anders overeengekomen.

Advertenties